Informace k zápisu dětí do 1. třídy

23. 3. 2020

Informace k zápisu dětí do 1. třídy

 

Zápis do 1. třídy proběhne od 1. 4. 2020 do 30. 4.2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádáme všechny zákonné zástupce, aby během měsíce dubna poslali poštou nebo vhodili do schránky školy řádně vyplněné potřebné formuláře. Nezapomeňte, prosím, vyplnit kontaktní údaje, abychom se mohli s Vámi spojit.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad – k žádosti o odklad je nutné přiložit doporučení ze školského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Kopie rodného listu dítěte

Zápisový lístek

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Další důležité informace a dokumenty ke stažení jsou na webové stránce školy:

záložka Rodič – zápis.

EU

Copyright © 2021 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena