Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Základní škola Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např.  vedení dokumentace školy, personální a mzdová agenda). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID  APAMJ5S , emailem na adrese zsbrezi@seznam.cz nebo poštou na adrese ZŠ Březí, okres Břeclav, Školní 194, 691 81 Březí.  Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.                                                                                                                                                               Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Vilém Umlauf, Otiskova 30,  628 00 Brno, 420 606 722 449 | vilem.umlauf@idsa.cz

 

 

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena