Družina

 

 

Družina tel.:722404264

 Uzavření ŠD 

Číslo účtu: 219218901/0300, variabilní symbol: 609001 a do zprávy do příjemce uveďte jméno dítěte.

Příspěvek se neplatí pouze v případě dlouhodobé absence (lázeňský či léčebný pobyt) dítěte.
Pokud plátce neuhradí úplatu podle směrnice Vnitřní řád školní družiny

včas nebo ve správné výši, může být žák vyloučen ze ŠD.

Při poskytování zájmového vzdělávání spolupracuje naše škola s DDM Mikulov.
Na škole máme dvě oddělení ŠD a to pod vedením Bohumily Škarvadové a Mgr. Libuše Drápalové
Počet dětí v ŠD ve školním roce 2022/2023 - 80 dětí

 Provoz družiny: 6,30 - 7,30 hod.

                           11,15 - 16,00 hod.

Základní škola  Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace,

se sídlem Školní 194

 OZNÁMENÍ

 Na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, oznamuji zákonným zástupcům

výši úplaty ve školní družině.

 

Výše úplaty je 100,- Kč měsíčně - celodenní, 20 Kč - ranní.

 Podmínky úplaty jsou dány směrnicí Vnitřní řád školní družiny.

Směrnice je na vývěsce školy/ŠD/

   Mgr.Věra Zouharová, ř.š.

 

 

EU

Copyright © 2023 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena