Oznámení o konání voleb do školské rady 2019

3. 5. 2019

Základní škola a Mateřská škola Březí, okres Břeclav,příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 BŘEZÍ,               

              722 470 745,    zsbrezi@seznam.cz

 

 

 

 

Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

 

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou obce Březí dne 1. 5. 2019 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 1 člen) na období let 2019-2022.

 

Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře písemnou formou do 13,00 hod. dne 16. 5. 2019 do rukou třídních učitelů žáků, popř. ředitelce školy.

 

Kandidátní listina bude zveřejněna od 17. 5 .2019 do 31. 5. 2019 na nástěnce na chodbě u šaten, ve vitríně před školou a na webových stránkách www.zsbrezi.cz.

 

Volby kandidátů zákonnými zástupci žáků proběhnou v kanceláři školy v pondělí 3. 6. 2019 v době od 8,00 do 14,00 hodin vhozením hlasovacího lístku do volební urny nebo zasláním na adresu školy.

 

 

Podrobnosti průběhu voleb:

Počet hlasů je roven počtu žáků v základní škole, tj. na jednoho žáka připadá jeden hlas. Jeden zákonný zástupce připadá na jednoho žáka.

 

 

 

 

 

 

 

V Březí dne 2. 5. 2019                                                           ………………………………………

                                                                                              Mgr. Věra Zouharová, ředitelka školy

EU

Copyright © 2020 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena