Projekt ZŠ

26. 9. 2019

Naše škola je zapojena do těchto projektů

 

 

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

V období od 1.8.2019 do 31.7.2021

Tento projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů, projektové dny ve škole a mimo školu pro zpestření a obohacení výuky. Projekt se týká základní školy a školní družiny.

 

Sportuj ve škole pod záštitou Asociace školních sportovních klubů

V období 9 – 12/2019

Projekt se týká školní družiny.  Zaměřen na pohybové aktivity a zdravý životní styl.

 

Projektový den na GSS

Tento projekt je zaměřen na výuku chemie, fyziky, přírodopisu a práce v dílnách. Je určený pro žáky 9. třídy.

 

Mléko a ovoce do škol

Dlouhodobý projekt pro žáky celé školy. Žáci dostávají každých čtrnáct dní mléko nebo mléčné výrobky a ovoce nebo zeleninu. Jde o zdravou svačinku. Podporuje žáky ve zdravém životním stylu a zdravém stravování.

EU

Copyright © 2021 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena