sběr papíru 2020

7. 10. 2020

Sběr papíru

Naše škola se již po několikáté zapojila do soutěže společnosti Hamburger Recycling CZ s. r. o. (dříve Stavosur Hustopeče), která si připravila i v tomto školním roce soutěž ve sběru druhotných surovin. Sběrová soutěž je nejen příležitostí pro školy, jak mohou získat zajímavé finanční prostředky, ale současně přispívá i k ekologické výchově
a vzdělávání žáků zábavnou formou. Cílem soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách
i mimo ně. Věříme, že děti si formou soutěže osvojí zásady správného třídění odpadů, a tím přispějí ke zlepšení životního prostředí nás všech.

Soutěží se ve dvou kategoriích:

a) škola, která nasbírá nejvíce materiálu v přepočtu na jednoho žáka, získá peněžitou odměnu ve výši 8 000 Kč

b) nejlepší sběrač soutěže:

1. místo: mobilní telefon v hodnotě 10 000 Kč

2. místo: mobilní telefon v hodnotě 5 000 Kč

3. místo: chytré hodinky

 

Jelikož se v předchozích letech nepodařilo našim žákům na ceny společnosti dosáhnout, hodnotíme si výsledky na konci školního roku samostatně. Sběr pořádáme na podzim a na jaře. Po roční pauze (z důvodu nouzového stavu) se podzimního sběru (29. – 30. 9. 2020) zúčastnilo 45 žáků, kteří odevzdali 5 581 kg starého papíru, za což jim patří velké poděkování. Pochvalu si také zaslouží žáci - Smetana Dominik, Kozlová Nela, Bedřichová Natálie, Klimešová Tereza, Blaha Petr a Blaha Tomáš, kteří nám po oba dny při sběru dobrovolně pomáhali.

Mgr. Eva Vážná

EU

Copyright © 2021 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena