školní rada

4. 6. 2019

Výsledky hlasování do školní rady:

Za zástupce nezletilých žáků byla zvolena do školské rady při ZŠ a MŠ Březí pani Petra Gregová

EU

Copyright © 2020 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena