Změna v mateřské škole od září 2018

26. 4. 2018

Od září 2018 dojde v MŠ ke změně na pozici učitelek dle zákona o pedagogických pracovnících § 22.

 

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací. Tím není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu.

 

Dvě paní učitelky nesplňují požadavky dané zákonem a pracovní smlouva jim končí 31.8.2018.

EU

Copyright © 2020 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena