Organizace šk. roku

Organizace školního roku

(3.9.2018 – 28.6.2019)

 

Prázdniny:

Podzimní          29. – 30.10.2018

Vánoční           22.12.2018 – 2.1.2019

Pololetní           1.2.2019

Jarní                11.2. – 17.2.2019

Velikonoční      18.4. – 19.4.2019

Hlavní              29.6. -1.9.2019

 

 

Ostatní dny volna:

Základní škola a Mateřská škola vyhlašuje na den

 3. a 4.1. 2019 ředitelské volno

 

 

 Základní škola a Mateřská škola Březí, okres Břeclav,příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 BŘEZÍ,               

                                                    722 470 745,    zsbrezi@seznam.cz

  

Oznámení o konání voleb do školské rady

 Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou obce Březí dne 1. 3. 2018 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

 Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 1 člen) na období let 2019-2022.

 Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře do 13,00 hod. dne 22. 3. 2019 do rukou třídních učitelů žáků, popř. ředitelce školy.

 Kandidátní listina bude zveřejněna od 23. 3. 2019 do 7. 4. 2019 na nástěnce na chodbě u šaten, ve vitríně před školou a na webových stránkách www.zsbrezi.cz.

 Volby kandidátů zákonnými zástupci žáků proběhnou v kanceláři školy v pondělí 16. 4. 2019 v době od 8,00 do 17,00 hodin.

 Podrobnosti průběhu voleb:

Počet hlasů je roven počtu žáků v základní škole, tj. na jednoho žáka připadá jeden hlas. Jeden zákonný zástupce připadá na jednoho žáka.

   

V Březí dne 27. 2. 2019                                                        ………………………………………

                                                                                              Mgr. Věra Zouharová, ředitelka školy

EU

Copyright © 2019 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena