Přípravná třída

11. 5. 2022

Přípravná třída

 

Podmínky přijetí žáků do přípravné třídy se řídí školským zákonem  § 47 odst. 1 a 2.

 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce a doložením doporučení školského poradenského zařízení.

Přednostně jsou přijímány děti s odkladem povinné školní docházky, dále jsou přijímány děti s povinnou předškolní docházkou.

Přípravná třída je bezplatná.

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena