Proslov na zahájení školního roku 2023-2024

4. 9. 2023

Vážení kolegové a kolegyně, milí rodiče, milí žáci,

dovolte nám, abychom Vás přivítali ve škole na prahu nového školního roku 2023-2024. Po dvou měsících plných odpočinku, dobrodružství a relaxu nám prázdniny končí a znovu nastává období naší společné zodpovědné práce. 

Pevně věříme a doufáme, že v letošním školním roce nás nečekají jen samé povinnosti a starosti, ale také společné zážitky, zábava a nová přátelství, která nás všechny posunou zase o kus dopředu. 

Pro některé z nás je tento den zvláštní, někteří přichází s radostí a očekáváním, co zajímavého je letos ve škole čeká, jiní možná přichází s drobnými obavami. 

Co se týká našeho učitelského sboru, který se bude pokoušet zlepšit Vaše vědomosti, schopnosti a dovednosti, tak ten se v letošním školním roce lehce obměnil. Rádi bychom přivítali nové kolegy našeho týmu, a to pana Ing. Miroslava Černého, paní Ing. Lucii Klíš, slečnu Mgr. Lucii Pavlů a paní asistentku Lucii Šilovou.

Rádi bychom vás také seznámili s třídními učiteli. Přípravnou třídu mají paní učitelka Nela Kupilíková a paní asistentka Eliška Čápková, první třídu povede paní učitelka Kamila Veverková a bude mít k ruce Lucku Šilovou, druháčky má pod svými ochrannými křídly paní učitelka Soňa Opelková s paní asistentkou Darinou Pouzarovou, o třetáky se nám postará paní učitelka Eva Vážná se svoji pravou rukou Miladou Billovou, ve čtvrtém ročníku máme dvě třídy, 4.A povede paní učitelka Romana Kotoučkouvá s paní asistentkou Danou Moravčíkovou a 4.B paní učitelka Lucka Pavlů a paní asistentkou Miroslavou Nedvědovou, první stupeň uzavírá pátá třída pod vedením paní učitelky Dariny Mucalové. Na druhém stupni budeme mít opět 4 třídy, 6.A povede pan kolega Zbyněk Tureček, 7.A si povede jako třídní učitelka Hana Kucharová, o osmý ročník se postará pan učitel Kamil Míček a nejstarší a nejpočetnější skupinu druhého stupně bude mít na starost Dominika Kopřivová s paní asistentkou Alenou Fábry.

Kromě žáků a pedagogů se zde ve škole potkáváme i s dalšími důležitými lidmi, bez kterých by to celé nefungovalo, a to jsou všichni naši provozní zaměstnanci. Rádi bychom i jim popřáli klidný a pohodový školní rok bez starostí a stresu. 

V letošním roce nás opět čeká spousta dobrodružství, exkurzí a přednášek, ale také výletů a akcí, jako je škola v přírodě, lyžák. Nebude toho málo, ale já pevně věříme, že se vše podaří a zvládne. 

Nejkrásnější chvílí je začátek školního roku samozřejmě pro ty, kteří do školy přicházejí poprvé. Naši prvňáčci a nulťáčci. Všechny je u nás srdečně vítáme a doufáme, že si tady co nejdříve zvyknou a najdou kamarády. 

Na závěr bychom chtěli popřát hodně úspěchů hlavně deváťákům, kteří před sebou mají přijímací zkoušky na střední školy. Nyní nezbývá, než popřát všem žákům hodně úspěchů, rodičům dostatek trpělivosti a radosti z výsledků svých dětí a pedagogům mnoho pracovního elánu, tvůrčích nápadů a potěšení z práce. A nám všem, aby se nás celý školní rok držela dobrá nálada a hlavně pevné zdraví, bez kterého to nejde. 

 

Za celý tým ZŠ Březí

Mgr. Hana Kucharová a Mgr. Milan Větrovský

 

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena