Družina

 

SPORTUJ VE ŠKOLE 2019/20

cvičení pro děti navštěvující ŠD

Cvičení z projektu pokračuje i v novém roce.

3-5 třída ÚTERÝ 13,15-14,00
1-2 třída STŘEDA 12,20-13,05

Děti budou mít sportovní oblečení a obuv
do tělocvičny.

 

Družina tel.:722404264

 Uzavření ŠD 

Číslo účtu: 219218901/0300, variabilní symbol: 609001 a do zprávy do příjemce uveďte jméno dítěte.

Příspěvek se neplatí pouze v případě dlouhodobé absence (lázeňský či léčebný pobyt) dítěte.
Pokud plátce neuhradí úplatu podle směrnice Vnitřní řád školní družiny

včas nebo ve správné výši, může být žák vyloučen ze ŠD.

Při poskytování zájmového vzdělávání spolupracuje naše škola s DDM Mikulov.
Na škole máme dvě oddělení ŠD a to pod vedením Bohumily Škarvadové a Mgr. Libuše Drápalové
Počet dětí v ŠD ve školním roce 2019/2020 - 60 dětí

 

Základní škola  Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace,

se sídlem Školní 194

 OZNÁMENÍ

 Na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, oznamuji zákonným zástupcům

výši úplaty pro školní rok 2019/2020 ve školní družině.

 

Výše úplaty je 100,- Kč měsíčně.

 Podmínky úplaty jsou dány směrnicí Vnitřní řád školní družiny.

Směrnice je na vývěsce školy/ŠD/

 

 Březí dne 26.6.2018

 Mgr.Věra Zouharová, ř.š.

EU

Copyright © 2020 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena